Algemene voorwaarden Innovate Online

Wij hanteren de ict~office 2009 voorwaarden gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Midden-Nederland onder nummer 30174840. In onze offerte staan de voor uw oplossing relevante modules vermeld.

Nog geen klant?

Indien u nog niet klant bij ons bent leren we u graag beter kennen. We hebben een korte vragenlijst samengesteld op basis waarvan u gratis advies krijgt over het werk dat DAVID u uit handen kan nemen.

Ontvangt u al onze nieuwsbrief? Zo niet dan zetten we u graag op de lijst van adressen waar we onze nieuwsbrief naar versturen.

Wil u zich afmelden voor onze nieuwsbrieven of het email adres waar we deze naar toe sturen wijzigen? Dat kan uiteraard ten alle tijde via de onderstaande link